LYMFOTERAPEUT MAIN

LYMFOTERAPEUT

V případě vzniku lymfedému je vhodné vyhledat terapeuta (lymfoterapeut). Lymfoterapeut je středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný a certifikovaný odborník. Vysokoškolský titul mu je udělen po 3-letém (Bc.) nebo 5-letém (Mgr.) studiu na vysoké škole. Je všestranně vzdělaný v oblasti anatomie, kineziologie, biomechaniky a v neposlední řadě má důležité znalosti z oblasti vnitřního lékařství, které jsou velmi důležité pro pochopení fungování lidského těla. Předpokladem pro získání osvědčení lymfoterapeut je absolvování některých nižších kurzů (např. sportovní a rekondiční masáž) a až poté se terapeut specializuje na systém lymfatický (lymfatická masáž, lymfodrenáž).

Při výběru svého lymfoterapeuta však dbejte na to, aby se jednalo opravdu o odborníka z oboru. Díky vzrůstající popularitě lymfatických masáží a celkových lymfodrenáží se často dostane tento certifikát do nepovolaných rukou. Proto využijte možnosti vlastního výběru. V sázku jde Vaše zdraví a platí zde, že není lymfoterapeut jako lymfoterapeut.

 

LYMFOTERAPEUT Mgr. JITKA KOBROVÁ,  Cert. MDT

lymfoterapeut Je certifikovaným lymfoterapeutem, věnuje se terapii lymfedému a jizvy (v kombinaci s lymfotapingem). K prevenci a terapii poruch pohybového aparátu využívá metodu tejpování zejména v kombinaci s metodikami cvičení ve vývojových řadách, jako je Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, funkční dynamické stabilizace čerpající z Australské školy, Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, mechanické diagnostiky a terapie dle Robina McKenzieho, techniky myoskeletální medicíny aj. Od roku 2010 je se svým kolegou MUDr. et Mgr. Robertem Válkou školitelkou kurzu „Terapeutické využití kinesio tapu“ a od roku 2013 nadstavbového kurzu "Terapeutické využití kinesiotapu v lymfologii. Aktivně se účastní odborných konferencí a přednášek, věnují se psaní článků do odborných i sportovních periodik (mj. jsou autory publikace Terapeutické využití kinesio tapu). Své znalosti kinesiotapingu získala ve Velké Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala několik specializovaných kurzů.