LYMFEDÉM

lymfedém dolních končetinLymfedém  je  zvláštním  druhem  otoku,  který  způsoben  poruchou  odtoku  tkáňového  moku  z postižené končetiny. Nejčastěji se otok objevuje na horních a dolních končetinách, ale může se objevit prakticky  kdekoliv.  Toto  onemocnění  pacientovi  přináší  nejen  fyzickou,  ale  také  psychickou  zátěž. Z tohoto  důvodu  je  nutné  vyhledat  certifikovaného  a  proškoleného  lymfoterapeuta,  který  se  podílí  na zlepšení fyzického stavu pacienta. Zároveň však působí jako psychoterapeut.

Pokud  otok  není správně  léčen,  může  to  vést  k  invalidizaci  a  tím  ke snížení  kvality  života.  Léčba lymfedému musí být důsledná a trvalá.

 

PŘÍČINA VZNIKU LYMFEDÉMU

Lymfedém  může  mít  genetický  základ,  častěji  však vzniká  poškozením  mízního  systému  (úraz, operace,  nádor),  jedná  se  tedy  o  příčinu  získanou.  V tkáni  a  podkoží  se  začne  hromadit  lymfa  a  vzniká lymfedém.

 

LYMFEDÉM A DIAGNOSTIKA

Lymfoterapeut  musí  nejprve  získat  důležitá  anamnestická  data  (zdravotní  stav  před  objevením lymfedému).  Tato  data  a  informace  musí  být  správně  vyhodnocena.  Proto  správný  lymfoterapeut nepracuje  sám,  ale  v nejlepším  případě  tvoří  tým  se  zkušeným  lékařem,  se  kterým  konzultuje  klinický obraz  pacienta  a  vyhodnocuje  výsledky  v rámci  přístrojového  vyšetření  (izotopové vyšetření  mízního systému).

 

KLINICKÝ OBRAZ

K nejčastějším  klinickým  projevům  patří  bledý,  chladný,  zprvu  měkký  a  posléze  tuhý  a  většinou nebolestivý  otok  končetiny.  Postupným  hromaděním  bílkoviny  v podkoží  totiž  dochází  k tuhnutí  kůže  a podkoží. Lymfedém  svého  nositele  nejen  obtěžuje  vzhledem  a  omezením  pohyblivosti  končetiny,  ale v  pokročilém  stadiu  může  být  zdrojem  dalších  komplikací.  Velmi  často  to  jsou  opakované  infekce kůže  a  podkoží  (růže).  Dále  kožní  změny  s  tvorbou  záhybů,  laloků,  bradavičnatých  výrůstků  a  častou přítomností  plísňové  či  bakteriální  infekce.  Stejně  tak  i  přítomností lymfatických  puchýřků

 

ÚKOLY LYMFOTERAPEUTA

Léčebným  úkolem  lymfoterapeuta  je  zabránit  dalšímu  zhoršení  otoku,  který  by  mohl  vést  až invalidizaci  pacienta  a  imobilizaci  končetiny.  Vybrat  takovou  terapii,  která  omezí  tvorbu  mízy,  usnadní proudění lymfy a zabrzdí vazivovou přestavbu.

Lymfedém  svého  nositele  nejen  obtěžuje  vzhledem  a  omezením  pohyblivosti  končetiny,  ale v  pokročilém  stadiu  může  být  zdrojem  dalších  komplikací.  Velmi  často  to  jsou  opakované  infekce kůže  a  podkoží  (růže).  Dále  kožní  změny  s  tvorbou  záhybů,  laloků,  bradavičnatých  výrůstků  a  častou přítomností  plísňové  či  bakteriální  infekce.  Stejně  tak  i  přítomností  lymfatických  puchýřků  s  výronem.

 

PROSTŘEDKY LYMFOTERAPEUTA:

Lymfotaping

Bandážování

Elastické návleky

Manuální lymfodrenáž

Přístrojová lymfodrenáž

Cvičení a samoléčba

Vodoléčba

Hygiena kůže

Výživa

Úprava životního stylu

Psychoterapie